تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - عشق خداوند به بندگانش بر طبق آیات قرآن

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

قرآن, سوره ۳, آیات ۳۱ و ۳۲

“بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”
“بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت كنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند كافران را دوست ندارد”

تصویری كه از خداوند در قرآن مجید رسم شده است , متفاوت با تصویری است كه بعضی ادیان بزرگ دیگر نمایش می دهند. بر طبق نظر مسلمانان, رفتار خداوند مجموعه ای است از عشق و محبت به انسانهای خوب و ابراز انزجار از انسانهای بد. به این موضوع حداقل در چهل آیه از آیات قرآن بر مبنای تصویری روشن از انسانهای خوب و بد اشاره شده است. هدف این مقاله این است كه این تصویر از انسانهایی كه خداوند آنها را دوست دارد برمبنای آیاتی از قرآن تصویر شود.

قرآن, سوره ۳, آیات ۳۱ و ۳۲

“بگو اگر خدا را دوست دارید از من پیروى كنید تا خدا دوستتان بدارد و گناهان شما را بر شما ببخشاید و خداوند آمرزنده مهربان است”
“بگو خدا و پیامبر [او] را اطاعت كنید پس اگر رویگردان شدند قطعا خداوند كافران را دوست ندارد”

تصویری كه از خداوند در قرآن مجید رسم شده است , متفاوت با تصویری است كه بعضی ادیان بزرگ دیگر نمایش می دهند. بر طبق نظر مسلمانان, رفتار خداوند مجموعه ای است از عشق و محبت به انسانهای خوب و ابراز انزجار از انسانهای بد. به این موضوع حداقل در چهل آیه از آیات قرآن بر مبنای تصویری روشن از انسانهای خوب و بد اشاره شده است. هدف این مقاله این است كه این تصویر از انسانهایی كه خداوند آنها را دوست دارد برمبنای آیاتی از قرآن تصویر شود.

همانطور كه در دو آیه بالا به آن اشاره شده است, قدم اول برای دریافت عشق خداوند, دنبال كردن مسیری است كه پیامبرانش به ما نشان داده اند. این زیباترین تصویری است كه می توان از عشق دو طرفه خالق و مخلوق ترسیم كرد. اگر خداوند را دوست دارید, قرآن شما را راهنمایی می كند تا خود را آماده دریافت عشق خداوند بكنید. ولی در عین حال به این موضوع نیز اشاره شده است كه اگر از راه راستی كه پیامبران نشان داده اند پیروی نكنید, مشمول عشق خداوند نخواهید شد.ش

این موضوع, احتیاج به توضیحات بیشتری دارد تا منظور قرآن از راه درست و خصایل انسانهای خوب آشكار شود. شاید بتوان گفت كه بارزترین مشخصه انسانهای خوب كه در پنج آیه (۲:۱۹۵, ۳:۱۳۴, ۳:۱۴۸, ۵:۱۳ و ۵:۹۳) از آیات قرآن به آن اشاره شده است,نیكوكاری نسبت به بقیه انسانهاست. نیكوكاری می تواند كمك به انسانهای فقیر, حمایت از یتیمان و یا حتی احترام به پدر و مادر باشد.ش

علاوه بر این, بر طبق قرآن, انسانهایی كه خداوند دوستشان دارد انسانهایی هستند كه:ش

از خود در برابر گناه محافظت می كنند (۳:۷۶, ۹:۴, ۹:۷)ش
منصفانه قضاوت می كنند (
۵:۴۲, ۴۹:۹, ۶۰:۸)ش
در راه خدا تلاش و مجاهده می كنند (
۶۱:۴)ش
خود را برای خداوند خالص می كنند (
۲:۲۲۲, ۹:۱۰۸)ش
از كارهای بد توبه می كنند (
۲:۲۲۲)
به خداوند توكل می كنند (
۳:۱۵۹)ش
و در برابرمشكلات صبور هستند (
۳:۱۴۶) ش

از سویی دیگر, خداوند فردی را دوست ندارد كه:ش

به او معتقد نباشد (۳:۳۲, ۳۰:۴۵)ش
متكبر باشد (
۱۶:۲۳, ۴:۳۶, ۳۱:۱۸, ۵۷:۲۳)ش
به دیگران بدی كند (
۳:۵۷, ۳:۱۴۰, ۴۲:۴۰)ش
ناسپاس باشد (
۲:۲۷۶, ۲۲:۳۸)ش
تجاوزكار باشد (
۲:۱۹۰, ۵:۸۷, ۷:۵۵)ش
اسرافكار باشد (
۶:۱۴۱, ۷:۳۱)ش
دیگران را گمراه كند (
۲:۲۰۵, ۵:۶۴, ۲۸:۷۷)ش
عهد و پیمانش را بشكند (
۸:۵۸, ۴:۱۰۷)ش
وبه داشتن مال و ثروت شادی كند (
۲۸:۷۶)ش


برچسب ها: عشق، خداوند، بندگان، آیات، قرآن،

نوشته شده در پنجشنبه 6 آبان 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin