تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - ارائه ترجمه قرآن به 5 زبان زنده دنیا

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

ارائه ترجمه قرآن به 5 زبان زنده دنیا

قرآن

این برنامه که در 6 سایت عربی، انگلیسی، اردو، ترکی، روسی و فرانسه ارائه شده است، امکان جستجو و مقایسه متن عربی قرآن را با متن ترجمه شده آن به کاربران داده است. تعداد ترجمه ها در هر زبان عبارتند از ترجمه انگلیسی، ترجمه اردو، ترجمه ترکی به 6 نسخه، ترجمه روسی به 3 نسخه و ترجمه فرانسه به 4 نسخه ، به انضمام متن عربی قرآن در سایت عربی.

ارائه ترجمه قرآن به 5 زبان زنده دنیا

قرآن

 این برنامه که در 6 سایت عربی، انگلیسی، اردو، ترکی، روسی و فرانسه ارائه شده است، امکان جستجو و مقایسه متن عربی قرآن را با متن ترجمه شده آن به کاربران داده است. تعداد ترجمه ها در هر زبان عبارتند از ترجمه انگلیسی، ترجمه اردو، ترجمه ترکی به 6 نسخه، ترجمه روسی به 3 نسخه و ترجمه فرانسه به 4 نسخه ، به انضمام متن عربی قرآن در سایت عربی.

کاربران گرامی برای استفاده از این امکان می توانند به لینک های زیر مراجعه نمایند:

 

عربی

index.aspx?pid=69950

انگلیسی 1

index.aspx?pid=69929

اردو 1

index.aspx?pid=69953

ترکی  6

index.aspx?pid=69949

Abdülbaki Gölpınarlı Meali

Ali Bulaç Meali

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Muhammed Esed Meali

Süleyman Ateş Meali

 

روسی  3

index.aspx?pid=69947

Кулиев

Османов

Крачковский

فرانسه  4

index.aspx?pid=69946

 

شایان ذکر است که در سایت فرانسه به انضمام متن عربی و 6 نسخه ترجمه فرانسه، سلسله مقالاتی در باب شان نزول و بیان خواص تمامی سور قرآن، و نیز فایل صوتی قرائت هر یک از سوره ها به دو زبان عربی و فرانسه موجود می باشند.


برچسب ها: ترجمه، قرآن، زبان زنده دنیا،

نوشته شده در پنجشنبه 13 آبان 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin