تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - ولادت امام حسین (ع)

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: حضرت امام حسین (ع) -ائمه اطهار -

ولادت امام حسین (ع)

در ولادت امام، مورخین شیعه و سنی اختلافاتی دارند كه حضرت در چه روز ، چه ماهی ، چه سالی بوده است عده ای گفته اند سوم، پنجم شعبان یا پنجم جمادی الاول یا آخر ربیع الاول سال سوم هجری متولد شده اند.

البته همگی بالاتفاق گفته اند امام در طول 6 ماه و 10 روز تولد یافته اند. چون شیرخوارگی 2 سال (24ماه) طول می كشد حضرت صفیه (عمه پیامبر و علی) می گوید وقتی حسین تولد یافت پیامبر فرمود عمه جان فرزندم را بیاور عرض كرد هنوز پاكیزه اش نكرده ام پیامبر فرمود آیا تو میخواهی او را پاكیزه كنی؟ خداوند او را پاكیزه و مطهر به دنیا آورده سپس پیامبر گریه نمودند و فرمودند خداوند لعنت كند مردمی را كه كشندگان تو هستند. صفیه عرض كرد كشندگان او چه كسانی هستند؟ فرمود: دنباله گروهی از نسل بنی امیه، سپس در گوش راست حضرت اذان و در گوش چپ حضرت اقامه قرائت نمودند.

ولادت امام حسین (ع):

 

در ولادت امام، مورخین شیعه و سنی اختلافاتی دارند كه حضرت در چه روز ، چه ماهی ، چه سالی بوده است عده ای گفته اند سوم، پنجم شعبان یا پنجم جمادی الاول یا آخر ربیع الاول سال سوم هجری متولد شده اند.

البته همگی بالاتفاق گفته اند امام در طول 6 ماه و 10 روز تولد یافته اند. چون شیرخوارگی 2 سال (24ماه) طول می كشد حضرت صفیه (عمه پیامبر و علی) می گوید وقتی حسین تولد یافت پیامبر فرمود عمه جان فرزندم را بیاور عرض كرد هنوز پاكیزه اش نكرده ام پیامبر فرمود آیا تو میخواهی او را پاكیزه كنی؟ خداوند او را پاكیزه و مطهر به دنیا آورده سپس پیامبر گریه نمودند و فرمودند خداوند لعنت كند مردمی را كه كشندگان تو هستند. صفیه عرض كرد كشندگان او چه كسانی هستند؟ فرمود: دنباله گروهی از نسل بنی امیه، سپس در گوش راست حضرت اذان و در گوش چپ حضرت اقامه قرائت نمودند.

روز هفتم تولد حضرت امام حسین (ع) سر ایشان را تراشیدند و به وزن مویش نقره صدقه دادند و به سرش عطر مالیدند امام صادق (ع) فرمودند بعد از تولد امام حسین (ع) خداوند به جبرئیل امر كرد كه با 1000 ملك (فرشه) به زمین فرود آیند و به رسول الله تهنیت عرض نمایند جبرئیل در راه بر جزیره ای در میان دریا، فرود آمد فرشته ای را به نام فطرس در آنجا دید (فطرس فرشته ای بود كه خداوند او را به كاری فرستاده بود و در این ماموریت الهی كند نمود و پرش را خداوند شكاند و او را در آن جزیره انداخت و 700 سال در آن جزیره خداوند را پرستید تا زمان امام حسین كه متولد گشت ) آن فرشته به جبرئیل گفت كجا می روید؟ حضرت جبرئیل فرمود به خدمت پیامبر می رویم تا به او تبریك و تهنیت عرض نمائیم فرشته گفت مرا با خودتان ببرید تا شاید محمد(ص) دعایم كند او را با خودشان بردند و جبرئیل پیغام خداوند را رساند و به پیامبر تبریك عرض نمود. و جریان فطرس را گفت: پیامبر فرمود خود را به این نوزاد برسان و بدن خود را به بدن مبارك او بمال فطرس بعد از انجام آن عمل ، بالش درست شد و بالا رفت سپس حضرت جبرائیل به پیامبر پیغام داد امتت او را شهید می كنند و پیامبر برای همین گریست.

 

اما م حسین (ع) در دوران كودكی:

از برا هین و نشانه های روشن اوج كمال امام حسن (ع)و امام حسین (ع) یكی این بود كه كه پیامبر (ص)با انها بعیت كردو ان حضرت درظاهر با هیچ كودكی غیر از انها بعیت ننمود.

و دیگر انكه : آیات قرآن در شان آنها بخاطر كردار نیك شان بر پیامبر (ص) نازل گردید. با این كه خورد سال بودندو و نظیر آن در مورد هیچ كس نازل نشده است.

گفتار نیكی كه در قرآن گنجیده  شده است شامل امام حسن (ع) ، حسین(ع) و پدر مادرشان (س) بود و در ضمن بیانگر گفتار آن و دو بزرگوار و حالت درونی آن هاست و این دو نشانه آشكار امامت و حجت بزرگ امام حسن (ع) و امام حسین (ع) بر مردم می باشد،چنان چه در قرآن خبر از سخن گفتن حضرت مسیح(ع) در گهواره میدهد. همین معجزه و نشانه صدق نبوت او بود و حكایت از آن داشت او را در پیشگاه خدا از ویژگی مخصوص بر خوردار است،به خاطر ان كرامتی كه بیانگر مقام ارجمند او در پیشگاه خدا و برتری او بر دیگران است.

رسول الله (ص) با صراحت به امامت امام حسین (ع) و برادرش تصریح كرده است كه(دو امام  می توانندخواه بپا خیزند (بجنگد)و خواه سكوت نمایند.

 

زندگانی امام حسین (ع)

امام حسن(ع) پس از شهادت پدر شان زمام امور را به دست گرفته در حال كه این   امر را پیشه كرده بودند شهر ها دارای آشوب و ناهنجاری های بود و نا آرامی آنجا را فرا گرفته بود.

امام حسن (ع) پیشگامان سپاهیان امام علی (ع) را دور هم  گرد آورده و صحبت را در مورد جنگ با معاویه شروع كردند. از سوی دیگر معاویه از مال واموال  افراد تحت سلطه خود حمایت می كرد و آن  ها را پرورش می داد . و معاویه هیئتی متشكل از سه نفرنزد امام حسن (ع) فرستاد و اینان بر حضرت وارد شدند و پس از مدتی شور و مصلحت از مجلس خارج شدند در میان بازارو مردم رفته و شایع كردند كه امام حسن (ع) آماده صلح است.

در این میان امام و سپاهیان تصمیم گرفتندكه نبرد خرد كننده ای را شروع كنند ولی امام اوضاع را سنجیده و حلاجی كرد ند كه لشگریان ایشان وحدت لازم را ندارند و حیله معاویه كار خود را ساخته و توان سپاه را گرفته شده است .

در این میان معاویه خواهان صلح با امام بود ، امام حسن (ع) نامه نوشت و شرایط خویش را در آن نگارش كرد ، امام مشورتی كه با یلران خویش داشتند صلاح و مصلحت اوضاع را بر این دانسته كه بر صلح اقدام نمایند چرا كه پذیرش صلح برای آن حضرت ،جلوگیری از كشتا ر و خونریزی ، امری درست  به لحاظ رعایت مصالح مردم و جامعه اسلامی تلقی می گردید .

 

جانشینی :

پس از انكه امام حسن (ع) به شهادت رسیدند، امام حسین (ع) جانشین ایشان شدند .

ادامه صلح برادر :

جمعی بر هم گرد آمدند و نامه ای  برا ی امام حسین (ع) نوشته هم به وی تسلیت وهم برای ابراز آمادگی د رجهت مقابله با دشمنان ایشان اظهار داشتند .

اما در جواب ، امام حسین(ع) نوشتند :

من امید دارم نظر برادرم را كه به  صلح ، و فكر من در رویائی با ظالمان هر دو به مصلحت امت است . پس مادام كه پسر هند زنده است می ایستیم و تا وقتی كه از دنیا رفت منتظر نظر من با شید.

ورود هیاتهای مختلف به محضرامام حسین (ع) به گوش معاویه رسید و هراس آنها را بر انگیخت.

پس نامه ای به امام حسین (ع) نوشت :

به من خبر رسید هیاتهائی از عراق تو  را نسبت به ایجاد تفرقه در میان امت نسبت به من فرا خوانده اند و اگر قصد حمله را داشته باشید من هم چنین خواهم كرد.

جواب امام به او چنین بود:

من قصد نبرد با تو را ندارم .د ر عین حال گمان نمی نمایم كه عذری در پیشگاه خداوند درترك این كار را داشته باشم و هیچ فتنه ای از این بالاتر نیست تو بر این امت حكومت كنی.

و اما كوفه در ایام سختی به سر می برد و هیاتهای عراقی منتظر نظر امام بودنددر این میان معاویه قرا ر بود ولایتعهدی را به زور تصاحب كندو مردم از این كار او نا راحت  شده بودند

و معاویه آرزو  داشت  كه یزید را به جانشینی خویش تعیین كند ، و اولین كسی بود كه نظام  ولایتعهدی  و استقرار در حكومت و سلطنت را در خاندان اموی بنیان نهاد .


برچسب ها: ولادت، امام حسین (ع)،

نوشته شده در شنبه 20 آذر 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin