تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - نامه امام حسین ( علیه السلام ) به اهل كوفه

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: حضرت امام حسین (ع) -ائمه اطهار -

نامه امام حسین ( علیه السلام ) به اهل كوفه


امام حسین ( علیه السلام ) دوات و كاغذ طلب كرد وخطاب به تعدادی ازبزرگان كوفه كه میدانست بر رای خود استوارمانده اند ، این نامه را نوشت ( بسم الله الرحمن الرحیم ازحسین بن علی بسوی سلیمان بن صرد ومسیب بن نجبه ورفاعه بن شداد وعبدالله بن وال وگروه مؤمنین ، امابعد ، شما میدانید كه رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) درحیات خود فرمود : هركس سلطان ستمگری را ببیند كه حرام خدا را حلال نماید و پیمان خود را شكسته و با سنت من مخالفت می كند و درمیان بندگان خدا با ظلم وستم رفتارمی نماید ، وبیدادگر مقدر می كند ، برای او نیزمقرردارد ، وشما می دانید و این گروه ( بنی امیه ) را می شناسید كه از شیطان پیروی نموده وازاطاعت خدا سرباززده ، وفساد را ظاهرو حدود الهی را تعطیل وغنائم را منحصر به خود ساخته اند ، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام كرده اند .

نامه امام حسین ( علیه السلام ) به اهل كوفه


امام حسین ( علیه السلام ) دوات و كاغذ طلب كرد وخطاب به تعدادی ازبزرگان كوفه كه میدانست بر رای خود استوارمانده اند ، این نامه را نوشت ( بسم الله الرحمن الرحیم ازحسین بن علی بسوی سلیمان بن صرد ومسیب بن نجبه ورفاعه بن شداد وعبدالله بن وال وگروه مؤمنین ، امابعد ، شما میدانید كه رسول خدا ( صلی الله علیه وآله ) درحیات خود فرمود : هركس سلطان ستمگری را ببیند كه حرام خدا را حلال نماید و پیمان خود را شكسته و با سنت من مخالفت می كند و درمیان بندگان خدا با ظلم وستم رفتارمی نماید ، وبیدادگر مقدر می كند ، برای او نیزمقرردارد ، وشما می دانید و این گروه ( بنی امیه ) را می شناسید كه از شیطان پیروی نموده وازاطاعت خدا سرباززده ، وفساد را ظاهرو حدود الهی را تعطیل وغنائم را منحصر به خود ساخته اند ، حرام خدا را حلال و حلال خدا را حرام كرده اند .
نامه های شما به من رسید و فرستادگان شما به نزد من آمدند وگفتند كه شما با من بیعت كرده اید ومرا هرگز درمیدان مبارزه تنها نخواهید گذارد و مرا به دشمن تسلیم نخواهید كرد ، حال اگر بربیعت و پیمان خود پایدارید كه راه صواب هم همین است ، من با شما یم و خاندان من با خاندان شما و من پیشوای شما خواهم بود ، واگرچنین نكنید و برعهد خود استوار نباشید و بیعت مرا ازخود برداشتید ، بجان خودم قسم كه تعجب نخواهم كرد ، چرا كه رفتارتان را با پدرم و برادرم و پسر عمویم مسلم ، دیده ام هركس فریب شما خورد ناآزموده مردی است ، شمااز بخت خود رو گردان شدید و بهره خود را درهمراه بودن با من از دست دادید ، هر كس پیمان شكند ، زیانش را خواهد دید و خداوند بزودی مرا ازشما بی نیاز گرداند ، والسلام علیكم ورحمت الله وبركاته.
امام حسین ( علیه السلام ) نامه را بست ومهركرد و به قیس بن مسهر صیداوی داد تا عازم كوفه شود ، و چون امام حسین ( علیه السلام ) ازخبر كشته شدن قیس مطلع گردید گریه درگلوی او پیچید و اشكش برگونه اش لغزید و فرمود : خداوند برای ما و شیعیان ما درنزد خود پایگاه والایی قرار ده و مارا با آنان درجوار رحمت خود مستقر ساز كه تو برانجام هركاری قادری.


برچسب ها: نامه، امام حسین ( علیه السلام )، اهل كوفه،

نوشته شده در شنبه 27 آذر 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin