تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - نامه عبیدالله به امام حسین ( علیه السلام )

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: حضرت امام حسین (ع) -ائمه اطهار -

نامه عبیدالله به امام حسین ( علیه السلام )


به دنبال اطلاع عبیدالله از ورود امام حسین ( علیه السلام ) به كربلا ، نامه ای بدین مضمون به حضرت نوشت : به من خبررسیده است كه دركربلا فرود آمده ای ، وامیرالمؤمنین یزید به من نوشته است كه سربربالین ننهم ونان سیرنخورم تا تورا به خداوند لطیف وخیبر ملحق كنم و یا به حكم من وحكم یزیدبن معاویه بازآی والسلام . چون این نامه به امام ( علیه السلام ) رسید وآن راخواند ، آن را پرتاب كرده و فرمود : رستگار نشوند آن گروهی كه خشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند .
فرستاده عبیدالله گفت :
ای اباعبدالله جواب نامه ؟
امام فرمود : این نامه را جوابی نیست زیرا عبیدالله عذاب الهی لازم وثابت است.
چون قاصد نزد عبیدالله بازگشت وپاسخ امام حسین ( علیه السلام ) بگرفت .
ابن زیاد برآشفت وبسوی عمربن سعد نگریست واو را به جنگ حسین فرمان داد
عمربن سعد كه شیفته ولایت ری بود ، ازقتال باحسین ( علیه السلام ) عذرخواست .
عبیدالله گفت : پس آن فرمان ولایت ری را باز پس ده.

نامه عبیدالله به امام حسین ( علیه السلام )


به دنبال اطلاع عبیدالله از ورود امام حسین ( علیه السلام ) به كربلا ، نامه ای بدین مضمون به حضرت نوشت : به من خبررسیده است كه دركربلا فرود آمده ای ، وامیرالمؤمنین یزید به من نوشته است كه سربربالین ننهم ونان سیرنخورم تا تورا به خداوند لطیف وخیبر ملحق كنم و یا به حكم من وحكم یزیدبن معاویه بازآی والسلام . چون این نامه به امام ( علیه السلام ) رسید وآن راخواند ، آن را پرتاب كرده و فرمود : رستگار نشوند آن گروهی كه خشنودی مخلوق را به خشم خالق خریدند .
فرستاده عبیدالله گفت :
ای اباعبدالله جواب نامه ؟
امام فرمود : این نامه را جوابی نیست زیرا عبیدالله عذاب الهی لازم وثابت است.
چون قاصد نزد عبیدالله بازگشت وپاسخ امام حسین ( علیه السلام ) بگرفت .
ابن زیاد برآشفت وبسوی عمربن سعد نگریست واو را به جنگ حسین فرمان داد
عمربن سعد كه شیفته ولایت ری بود ، ازقتال باحسین ( علیه السلام ) عذرخواست .
عبیدالله گفت : پس آن فرمان ولایت ری را باز پس ده.
به همین جهت عمربن سعد كه انصراف ازحكومت ری برای اوبسیار ناگوار بود به ابن زیاد گفت : امروز را به من مهلت ده تا بیندیشم . سپس با اهل مشورت این مسأله را درمیان گذاشت ، همه اورا ازجنگ با حسین بن علی ( علیهما السلام ) نهی كردند ، وحمره بن مغیره فرزند خواهرش به او گفت : تو را بخدا از این اندیشه درگذرزیرا مقاتله با حسین ، نافرمانی خداست وقطع رحم كردن است .
بخدا سوگند ، كه اگر همه دنیا ازآن تو باشد وآن را ازتو بگیرند بهتراست ازآنكه بسوی خدا بشتابی درحالی كه خون حسین برگردن توباشد . عمر بن سعد گفت : همین كار را انجام خواهم داد انشاءالله . اما....


برچسب ها: نامه، عبیدالله، امام حسین ( علیه السلام )،

نوشته شده در یکشنبه 5 دی 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin