تبلیغات
فداییان قرآن و ولایت - آغاز معركه عاشورا

فداییان قرآن و ولایت

بزرگ مردتاریخ

جستجو
لوگو دوستان

 پایگاه مقاومت بسیج نصر
جعبه حدیث

موضوع: حضرت امام حسین (ع) -ائمه اطهار -

آغاز معركه عاشورا

بعد از مرگ معاویه مسلمانان خبر خلافت یزید را دریافتند و در اینجا مسئولیت بزرگی بر گردن و در قبال آن بود كه بایستی  ولایت حكومت را به دست جه كسی دهند تا كه نظام اجتماعی و طبیعی را طی و فرمان را اجرا كند از این رو انها با امام حسین (ع) صحبت نمودند، و لحظه ها نزدیك می شد ند كه قیامی كه حق را از باطل  جدا  كند . اوضاع را باید عوض كرد همان اوضاعی كه امت در دوران بگونه ای دیگر با آن درگیر بودند و با صبر و تحمل در انتظار تغییر وضعیت بودنددر صورتی كه رسیدن یزید به فرمانروایی امری غیر قابل قبول بود .

از طرف دیگر لازم نبود كه امام حسین (ع) را نصیحت كرده و با او صحبت كنند تا ایشان را به را ه  آوردند ،  بلكه یك مسئولیتی اجتناب ناپذیر  به شمار می رفت .

در این دوران به هیج وجه جای سكوت و صبر نبود چرا كه مسلمانان را خطر بزرگی تهدید می كرد . چه بسا برای جبران  آن هرگز امكان جبران خسارت ناشی از آن پیش نمی آمد چرا كه عناصر كه بر سیطره و زیر چتر حكومت  قوت می گرفتند پایه های سست حكومت را استوار می كردند ودر پناه این چتر و سیطره به اهداف شوم خود می رسیدند .

وامام حسین (ع) شخصیت والایی بودند كه در مقابل این مهاجمین به اسلام ، از این آئین حملایت می كردند .........

 

بعد از مرگ معاویه مسلمانان خبر خلافت یزید را دریافتند و در اینجا مسئولیت بزرگی بر گردن و در قبال آن بود كه بایستی  ولایت حكومت را به دست جه كسی دهند تا كه نظام اجتماعی و طبیعی را طی و فرمان را اجرا كند از این رو انها با امام حسین (ع) صحبت نمودند، و لحظه ها نزدیك می شد ند كه قیامی كه حق را از باطل  جدا  كند . اوضاع را باید عوض كرد همان اوضاعی كه امت در دوران بگونه ای دیگر با آن درگیر بودند و با صبر و تحمل در انتظار تغییر وضعیت بودنددر صورتی كه رسیدن یزید به فرمانروایی امری غیر قابل قبول بود .

از طرف دیگر لازم نبود كه امام حسین (ع) را نصیحت كرده و با او صحبت كنند تا ایشان را به را ه  آوردند ،  بلكه یك مسئولیتی اجتناب ناپذیر  به شمار می رفت .

در این دوران به هیج وجه جای سكوت و صبر نبود چرا كه مسلمانان را خطر بزرگی تهدید می كرد . چه بسا برای جبران  آن هرگز امكان جبران خسارت ناشی از آن پیش نمی آمد چرا كه عناصر كه بر سیطره و زیر چتر حكومت  قوت می گرفتند پایه های سست حكومت را استوار می كردند ودر پناه این چتر و سیطره به اهداف شوم خود می رسیدند .

وامام حسین (ع) شخصیت والایی بودند كه در مقابل این مهاجمین به اسلام ، از این آئین حملایت می كردند .

همانا  مسئولیتی كه بر عهده ایشان است آن است كه نجات امت از این وضع اسفبار است.

 

د ر گذشته معارضان (مخالفان) حكومت معاویه ، معاویه را به هر صورت تحمل می كردند.

و اینك لحظه وفای به عهد امام حسین (ع)  رسیده است ، زمانی كه حكومت به دست یزید افتاد ه است و زمان ایفای تعهد ان حضرت بود . چرا كه سكوت بر این موارد خود نوعی صدق صحبت و پذیرش حكومت یزید است ،و خود نوعی فتوای به درستی اعمال قبیح و زشتی بود كه یزید مرتكب می شد.

بشترین وقت معاویه در مقابل چاره جوئی در مقابله با امام حسین (ع)

و راه های ایشان بود و اولین طریقی را كه انتخاب نمود ،راه زنده كردن تعصب های قبیله ای و به كار گیری زور و تعهد بود.

كه یكی از كار های آشكار آن این بود كه اهل شام را دعوت و در مورد خوابی كه دیده بود می گفت كه  آغاز نبرد با عراقی ها بود.

این سخنان یزید به خوبی نشان می دهد كه یزید به منظور رسیدن به تحقق اهداف خویش آماده خونریزی و كشتار است . منتهی این حربه ها را در لابه لای این صحنه ها و خواب به مخاطبان خود ارسال می كند .

به هرصورت عراق یا « امام حسین (ع)» د ر مقابل یزید عمده ترین مشكل به حساب می آمدند .

پس ، شروع به بیعت گرفتن از دولت های مجاور خود هم كرد.

این كار یزید در بیعت گیری از مخالفان حكومت ، راه و روش جدید او  بودكه مقصد اصلی آن تنها امام حسین (ع) بود.


برچسب ها: معركه عاشورا، معركه، عاشورا،

نوشته شده در سه شنبه 21 دی 1389 توسط مجتبی نباتی
مقام معظم رهبری

نویسندگان
آمار سایت
Blog Skin